Med egna fordon och med samarbetspartners erbjuder Recycling i Stockholm AB miljöriktiga totallösningar för återvinning, avfall och restprodukthantering på den svenska marknaden.

Vi har många års erfarenhet av återvinning och transportlogistik

Recycling i Stockholm AB är särskilt intresserade av att hjälpa dig med:
Elektronikskrot, Farligt Avfall, Plaståtervinning, Returpapper, Glasåtervinning, Skrot & Metall, Trä/Returträ, Fyllnadsmassor, Möbler/Grovsopor, Blandat/Brännbart avfall, Bygg- & Rivningsavfall, Övrigt/Annat, Batterier samt Container/Byggsäckar

Identifiera och bygga kundanpassade och servicenära återvinningssystem

Vi besöker kunderna på plats och tillsammans tar vi fram ett anpassat system som täcker just den kundens behov. Allt ifrån att ta fram kärl till att anpassa hela återvinningsrum.

Insamling med väl anpassade fordon och behållare

Tillsammans med kunden tar vi fram ett tidsschema när vi kommer och hämtar/tömmer kärl. Våra fordon är väl anpassade till kundens behov.

 

Tillhandahålla kunskap i syfte att öka återvinningen

Vi hjälper våra kunder med:
– Utredningar kring avfallshantering och källsortering samt logistik.
– Utformning och projektering för ombyggnation av soprum för hushållsavfall.
– Logistikoptimering
– Ekonomiska beräkningar av mer effektiv avfallshantering

 

Uppgradering av avfall till återvinning

Vi hämtar era grovsopor efter en källarrensning eller vindsröjning. Vi transporterar det till en återvinningscentral där vi sorterar dem miljöriktigt och klimatsmart.

 

 

 

Kontakta oss gärna, vi är det medelstora personliga alternativet…

Recycling i Stockholm AB 
Fyrspannsvägen 44 
131 48 Nacka
Org nr: 556643-3255